Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malek, Kuala Terengganu terletak di Jalan Budiman, Kuala Terengganu. Ia terletak kira-kira dua kilometer dari Bandar Kuala Terengganu. Pengambilan pelajar-pelajar bermula pada 2 Januari 1984. Dengan pelajar seramai 84 orang yang terpilih dan ditempatkan secara sementara di Sekolah Menengah Seri Budiman, Kuala Terengganu. Apabila sekolah ini dibuka, nama asalnya ialah Sekolah Menengah Agama Seri Budiman.

Apabila bangunan sekolah siap dibina, pada Februari 1986, kesemua pelajar, guru dan kakitangan sekolah berpindah ke Sekolah Agama Seri Budiman. Oleh kerana nama yang hampir sama dan kekeliruan antara tiga buah sekolah, pihak Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu mencadangkan supaya nama sekolah dapat ditukar.

Bertepatan dengan itu, atas cadangan Pengetua Tuan Haji Ibrahim bin Mat @ Muhd bersama-sama dengan seorang Tokoh Sejarah Negeri Terengganu iaitu Dato’ Setia Jasa Haji Mohd Salleh bin Haji Awang telah menamakan semula sekolah dari Sekolah Menengah Agama Seri Budiman kepada Sekolah Menengah Agama Sheikh Abdul Malek.

SMKA Sheikh Abdul Malek, (SHAMS) adalah sebuah sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan mempunyai Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang diajar di sekolah.

Hari ini, Shams sedang menjalani program di bawah Kementerian Pendidikan iaitu Middle Year Program International Baccalaureate yang mensasarkan pelajar berumur 13-17 tahun. Program ini adalah selaras dengan GTP Pelajaran, pelajar SHAMS adalah pelajar abad ke-21, dan graduan dibenarkan masuk ke banyak kolej terbaik di dunia dan universiti.

Shams juga telah diiktiraf sebagai satu kelompok sekolah yang mempunyai ruang niche seperti Kluster Fizik, Kluster Memanah, Kluster Mutaqqun,Sekolah Bestari serta Frog Champion School.

Pelajar Shams termasuk tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan tingkatan 6 bawah 6 bawah. Kemudahan-kemudahan di SHAMS termasuk bilik seni, perpustakaan, gimnasium, dan makmal teknologi.