Keterangan Logo

Masjid Melambangkan Fardu Ain
Atom Melambangkan Ilmu Fardu Kifayah
Lima Garisan Kitab Warna Putih Melambangkan Rukun Islam
Neraca Penimbang Berwarna Merah Membawa Maksud Pertimbangan Fardu Ain Dengan Fardu Kifayah
Enam Kubah Masjid Melambangkan Ilmu Yang Tertakluk Kepada Rukun Iman
Kitab Yang Terbuka Melambangkan Ilmu Pengetahuan
Logo Yang Berbentuk Perisai Melambangkan Perjuangan Pelajar Dalam Menuntut Ilmu