Tahniah !!! Kepada semua pelajar yang berjaya terpilih…
Program pembuka tirai 2016 ini, minggu orientasi diadakan khas untuk murid baru Tingkatan 1 bagi sesi 2016 untuk menerapkan nilai yang positif dan efektif dalammencintai alam persekolahan baru serta bersemangat menempuhi alam persekolahan disamping mengetahui selok belok tentang proses pengajaran dan pembelajaranTingkatan 1 yang dilaksanakan di sekolah ini. Oleh itu, para murid akan didedahkan dengan beberapa sesi penerangan dan aktiviti yang berkait rapat dengan prosespengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan serta dipelajari sepanjang tahun di sekolah ini.