Satu Majlis Sahsiah Unggul Murid (SUMUR ) yang menerapkan 4 bahagian utama iaitu 1. Program Berbudi Bahasa 2. Program Mutadayyin 3. Program Penampilan Diri dan 4. Program Jati Diri. Pelancaran SUMUR ini dirasmikan oleh Dato’ Dr. Hj. Zulkifly bin Hj. Muda, ¬†MUfti Negeri Terengganu. Pelancaran SUMUR diadakan supaya pelajar SHAMS mengetahui tentang program yang terdapat di SMKA Sheikh Abdul Malek seterusnya menjayakan program tersebut.

Dalam Ucapan Perasmian, Dato’ Dr Zulkifly menerangkan tentang Keutamaan Pendidikan daripada zaman Rasullulah s.a.w sehinggan kepada abad 21 sekarang. Beliau juga memberitahu tentang hikmah penggunaan akal dan berjihad dalam menuntut ilmu iaitu melawan nafsu dan sifat malas.