Pada 2-3 Oktober 2018, Pemantauan daripada KPM yang terdiri daripada 3 orang ahli daripada BPK, BPSH dan BPI telah hadir di SMKA Sheikh Abdul Malek untuk melihat kelestarian sekolah dalam menjalani MYPIB. Pemantauan tersebut telah memberikan kesan yang sangat baik supaya kami warga SHAMS lebih memahami kehendak IBO.